7 Band - Ey Dad

August 25, 2018

FarsKids.me The Best And First Persian Music فارس کیدذ 7Band-Ey-Dad-397x400

7 Band

Ey Dad


Sender Lyric
Not yet added any Lyric! be first!
Add Lyric
farskids_official
farskidsofficial

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ****

  امروز این را یاد بگیرید مثلن حالا به نوع سیستم کار نداریم مثلن در کشور گینه شخصی حال به چگونگی اون هم کار نداریم که کیفیت انتخابات گینه چگونه بوده است باری شخصی یک رای میدهد و از مجموع مثلن اشخاص یک حزب یا یک نفر انتخاب میشود برای تصدی یک امر که حدود و وظایف اختبارات و… اون در قانون امده حال اون رای دهنده میرود بنشیند یک جا و منتظر که منتخب همه چیز مثل ازادی حق وحقوق را اماده وحاضر براش بیاره یا رای دهنده هم بعد از انتخابات وظیفهای دارد دارد یا خیر وظایف یک رای دهندن بعد از انتخابات چیست؟ باز هم بهتون میگم مگر حالا هر مقدار که بودید به روحانی رای دادید خوب میتونید حمایتش کنید تهدید جمهوریت در یک مملکت شایسته نیست اینها تهدید روحانی نیست دقت کنید تهدید جمهوریت هست هر چند جمهوریتی دست وپا شکسته تهدیدهایی که از سمت قدرتهای در سایه هست باری مورد بعد موردی بود گفتم امریکا هم به ارزی معتبر احتیاج داشت که نداشت ارز معتبر در دستان کیست یه جا هست اما یک روش بسیار به خصوص هست برای تهی کردن یک سیستم پالایش کردن اون مثلن مافیا را کنار زدن دولتهای سایه و متضاد با منافع را کنار زدن و جمهوریت را قوی وقوی تر کردن جالب هست تقویت جمهوریت در ایران 40 سال هست توسط مردم انجام نشده تا جایی که کل طیفها راهی حاشیه شدن امتحان کنید

 2. ****

  حالا روشش بماند اما دقت کافی کنید تفاوتی نمیکند که بر سر کار باشد یا هر زمان یا مکانی باشد هر جمهوریتی با خطراتی مواجه هست همیشه اقلیتهای هستند که بخوان جمهوریتها را ازبین ببرن کشور ونفراتش فرق نمیکنن و حرف اخر من در کامنت قبل یکی از راههای برون رفت از دست مافیاها وزورمداران را یاد دادم کمترین هزینه اگر مردمانی میشناختم که حاضر بودن هزینه لازم را بپردازن راههای بهتر بهشون یاد میدادم اما روش قبلی تقویت جمهوریت هر چند مشکلات داشته باشد یکی از اونها هست اما نکته مهم اخر فکر میکنید رکود و گرانی و… از کجا امد ومیاید از جناح مخالف جمهوریت که الحق با شعار زنده باد مستبدان هزار سال پیش و مرده زنده کردن اصل ونسب خودشونا نشون دادن دنبال مستبدان راه نیفتید که اونها مردم را هیچ به حساب نمیارن این به هر حال یک روش بعدها شاید روزهای اینده بهتون چیز جالبی یاد میدم ایپک اسرائیل وچگونگی عملکرد اون و کار با اقتدارگرایان ایران و ربطش به جریانهای تبلیغاتی در خارج بسیار جالب هست تا بعد

 3. ****

  مورد که امروز باید یاد بگیرید این هست یه جا یه بابای جاهلی میگفت هرکس به مرزهای ایران نزدیک شود ما چوب دراستینش میکنیم وفلان وبهمان و… از این به بعد این حرفها را هرجا شنیدید حرف مفت هست دو زار نمیارزه برای اینکه همچین مرزها مهم نیستند ادمهای داخل مرزها مهمن همین الان ضربات مهلکی اقتصاد خورده که کمرش راست نمیشه در عرض 1 یا 2 ساعت تمام ارزش ریال افت کرده و مشاهده میفرمایید اوضاع فلاکت بار مردم ایران را و بعلاوه مافیا که اصلن وطن ندارد مافیا بعلاوه زیر مجموعه های ولایت مطلقه فقیه کل نهادهای زیر دستش و جمع شدن ثروت در دست یک اقلیت چند درصدی که تمام خورد خوراک و مکان وهمه چیزشون از ملت جدا هست پس نتیجه گیری میشود که این حرف دفاع ار مرز و… حرف بی ارزشی هست و شهادت راحت ترین تعریف اون این هست شهادت حماقت است مورد بعد میتونید به داده های داخل واوضاع مردم نگاه کنید ببینید حقیقت کدام است حقیقت فقر روز افزون نابودی مردم و… هست نه حرفهای صد من یک غاز وتحریم میدونید 99 درصد تحریم یک تحریم تکنولوژی هست تا حال بعتون گفتن و دیدم یکی از همین جاهلان عربده میکشید که بله سربازان امریکا پوشاک میخریدن مشکل سربازان امریکا ترس از جنگ نیست اونها مشکلی دارند که انگا با انقلاب وتحول روبرو شدن سربازانی که نمیخواهند در جهت منافع سرمایه داری بجنگند تفاوت هست بین منافع مردم ومنافع نظام سرمایه داران

 4. ****

  حال زمانی که از جنگ صحبت میشه شما فکر کنید چگونه هست چگونه جنگی در جریان است در کامنت قبل گفتم جنگ چیست وبرنده جنگ که هست جنگهای قدیم و کلاسیک دوران اون تمام شد حقیقت امر همون هست که باز میگم اوضاع کنونی مردم ایران حال هر کس دنبال هیاهوی تبلیغاتی مثل تغیر حکومت و حتی تغیر رفتار واینها میرود که هیاهویی بیش نیست اون هم احمق هست تغیر در برنامه امریکا هیچ وقا نبوده ونخواهد بود مگر دیوانه هست حکمتی که توان مبارزه ندارد واصلن نمیداند مبارزه و منافع مردمش چیست را تغیر دهد و ممکن هست کسانی از منافع مردم با خبر باشن حتی در حکومت لکن صدای اونها در هیاهوی تبلیغات و… به گوش کسی نمیرسد سیستم مذهبی توان جنگش پایین هست لکن اگر تصمیم به ادامه همین روند بگیرد مشکلات جدی خواهد داشت البته مردم وحال مردم هم باید به منافع خودشون اگاه باشن تفاوت هست بین منافع اقلیت واکثریت با شعار مرده زدنده کردن کار شما حل نمیشود این را بهترش را میتونید در وب سایت ایران لیبرال بخونید ویاد بگیرید این کامنت اول وسوم بسیار لازم بود

 5. ****

  خوب ببینم به کجا رسیدیم در باب کامنت اول فکر میکنید جمهوری اسلامی توان تقویت جمهوریت را داراست اصلن ادم برای این کار در سطوح بالا دارد جواب با خودتون و اگر داشت حرفش قابل شنیدن بود و سیگنال اون خطی که جا افتاد جنگهای امریکا نیازی به نفرات زمینی ندارند روش گونهای دیگر هست این کامنها مهم بودند در باب هژمونی منطقهای ایران که به او مینازد به کامنتها دقت کنید ومتوجه بشید شکست خواهد خورد شکستی بسیار سنگین من گارانتی میکنم شاید زمان ببره لکن حقیقت هست و بعد اصلن این نفوذ منطقهای چیست به چه کار میاید این هم بحثش طولانی هست بماند بعدها ولی مهمترین خط امروز اینجا هست اگر به فروشگاهی در ایران سر بزنید میبینید مثلن خانمی بود دنبال حالا یک ماده غذایی بود و به شدت پرسان قیمت نگران بود نگران قیمت و بسیار بیشتر نگران فردا و اینده که اینده چگونه احتمال زیاد فرزندانش را سیر کند ایا اصلن توان دیگر دارد؟ همزمان ملای دیدم درهمان شهر بچهاش مقیم امریکا وخانهاش تبدیل به قصر شده حقیقت کشور ایران این هست شما نگران اظهارات مقامات خارجی و… نباشید این حکومت شکست خواهد خورد وکلید اون در دستان مردمی هست که اگاه به منافعشون هستند

 6. ****

  و پایان این شش کامنت و قصه ملای ما البته از این ملاها ولباس شخصی وگاهن نظامی ها فراوان هست مثلن همین ملا من خودم یادمه تا چند سال پیش اهی در بساط نداشت حالا از کجا اورده ؟ اما اون خانم داشت اما روزانه یا ماهانه دارائیش کمتر میشد باری حال ملای ما چه دارد قوه قضاییه در اختیار ملاهست نیروهای نظامی وانتظامی در اختیار ملاها هست رسانه هم دارد دخل وخارج و اون شهروند عادی ما دست خالی هست چیزی که غیر از اگاهی نیاز دارد اتحاد هست با مشابهان خودش باری هر دو ملا وشهروند ترسی مشترک دارند شهروند ما ترس از اینده وملای ما ترس از فروریختن قصر به هر حال قصرها ساخته میشوند برای فتح کردن ومطلب اخر امروز کشوری را تصور کنید سه جز دارد حکومت یا شاه ستون بعدی دین وستون سوم مردم خوب در ایران یک ستون ساقط شد که شاه بود میماند ستون دین این هم ساقط میشود جایی برای نگرانی نیست اما ستون سومی که هیچ نقشی در چند هزار سال اخیر در حکومت نداشتند خواهند ماند و تا اینده