Bahador Ghavami - Tamoom

April 7, 2018

Sender Lyric
Not yet added any Lyric! be first!
Add Lyric
farskidsofficial
farskids_official

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ****

  باری این هم از کامنتهای پر تناقض وپریشان انسانی بی وطن این بی وطنی مهم هست چون احساسش باید باشه بگذریم احتمالی وجود دارد احتمال که در همین چند ماه اینده به کل اقتصاد ایران فروبپاشد این گرانی دلار وازبین رفتن ارزش پول کشور که به مثابه ثروت مردمان هست که روزانه کمتر میشود همش مافیا ی حکومتی وکسری بودجه دولت وجنگ جناحی نیست اول اعتمادی که دیگر وجود ندارد و مشکل بسیار بزرگی که در راه هست شبکه بانکی بانک اقتصاد مهر بانک انصار با زیر مجموعهای بزرگ از بانکهای خصوصی در وسط سیبل ایلات متحده وکل نظام سرمایه داری قرار خواهند گرفت ورشکستگی این دو موسسه حتمی هست تنها چند بانک نجات خواهند یافت زیرا اعتمادی به اینها هم نیست و نوبر خبرها احتمال لشگر کشی بزرگ امریکا به سمت خاورمیانه هست الان کل خاورمیانه در تیرس سیستم قدرتمند هوایی امریکا هست نوبر بعدی خرج را عربستان متقبل خواهد شد بنا به دلایل خودش نوبر بغدی خبرها درگیری ایران در جبهه های مختلف خاورمیانه در تلهای بزرگ که از قبل اماده بود و از بین رفتن باقی مانده زیرساختهای اقتصادی جنگ احتیاج به زیر ساخت اقتصادی ثروت درایت و نفوذ احتیاج به جهان بینی امروزی دارد که ایران کنونی هیچ کدوم را نداشت ونخواهد داشت یه نکته بعضی میگن لیر ترکیه هم بی ارزش شد در همان سالهای 57 که ایران ادعای رشد اقتصادی داشته زیر ساختهای اقتصادی ترکیه به مراتب بهتر وقوی تر از ایران بوده رشد اقتصادی ایران وابسته به فروش ثروتهای ملی و خلاصه نفتی بوده وهست نه تولیدات و… در حالیکه رشد ترکیه غیر نفتی و غیر معدنی هست تفاوت بین زمین تا اسمان هست باری بعضی در منطقه فکر میکنن کار ایران تمام هست پس یکی دو ضربه کاری بهش وارد کنیم تا همیشه خلاص شود اینجا وظیفه مردم هست که مملکتشونا حفظ کنن جواب ساده هست

 2. ****

  یک بار دیگر بی وطن را از این منظر شخصی هم هست را تعریف میکنم انسانی که از محل تولدش هیچ چیز جز شناسنامه ندارد حق وحقوق در تمام موارد ندارد ازاد به دنیا امده لکن ازادی ندارد و…. در کل انگار مال این اطلف نیست و جاهای دیگه هم راهش نمیدن باری حق گرفتنی هست در باب دلار وبانکها ترس از ایندهای که دیگر نیست ترس از فردایی که نامشخص هست اعتمادی که به سیستم فاسد وهرسه قوه دیگر وجود ندارد ملتی که نزدیک به چهل سال جز دروغ چیزی نشنیده یک کلام بدون اینده بدون امید خوب ایا با هجوم به صرافی کارتون حل میشه یا یک مطالبه مثلن چرا عرض چند ساعت ثروت من ارزشش را به کل از دست داد این را بخواهید مطالبه کنید چرا وبا کدام دلیل موجه در عرض 1 ماه ثروت ایران نابود شده ودرحال نابودی هست البته هجوم هم طبیعی هست لکن بی اثر این دلار تا 15 تومن جا داره و بل بیشتر وبیشتر کماکان بهار و زمستان و باز بهار دیگر وزمستان دیگر پس باید مطالبه گر باشید حق گرفتنی است از بیگانگان چیزی نخواهید من بعد خودتون هستید وخودتون روی پاهاتون باید بایستید هر چند از این پس اگر ما را فقیر هم بخوانند هیچ اری نداریم چون ثروت ما غارت شده داشتم میگفتم سرسی را در بازی تاج وتخت بیاد بیارید یکی از روشهای حکومتش ترسوندن مردم بود این حکومت هم از همون روش استفاده میکنه با این تفاوت که سرسی خیلی جاه طلب و با عرضه بود بر عکس اینها تا کامنت بعدی روزگار به کامتان باد

 3. ****

  باری انگار وضعیتی بسیار جالب پیش رو خواهیم داشن در همن مورد مشکلات ایران مشکل اول میر طاهر نیست و شیخ فری نیست و موحموهم نیست ابنهای های دالتون هم نیستند جاسوسهای دولت انگلیس خیلی جالبه ادم از ترس کونش و برای فرار جاسوسی انگلیس را انجام بده هیچ کدوم نیستند باری نکته ریز شما فکر میکنید این شیخ فری واقعن رئیس جمهور هست اصلن این اقا کارهای هست سرکا هست سرکار هست اما مشکل ایران حق خوری هست که سالیان سال ادامه داشته واصلن ضایع کردن حقوق مردم چه توسط حکومت چه خود مردم بر مردم عادی هست اعتمادی که بهتون گفتم فساد وهزاران مشکل دیگه امیدوارم خودتا اماده کرده باشی برای سونامی که بهت گفتم احتمال سقوط حکومت ایران در هر لحظه و کل ایران در بلند مدت

 4. ****

  در همین رابطه سقوط ایران را بعد از سقوط حکومت متوقف خواهیم کرد تغیر حکومت در ایران تنها راه نجات ایران هست تنها راه نجات ایران از فساد و تجزیه و بیابان شدن وجنگ و فقر واختلاف طبقاتی و نا حق و حق خوری نبودن حقوق اولیه انسانی و کرامت انسانی تمام مشکلات در گرو سقوط حکومت هست به امید اون روز و با همراهی مزدا هر چه زودتر بهتر چون هر لحظه حکومت فاسدان وظالمان ضرر هست ودیگر جایز نیست و ناحق هست

 5. ****

  باری این مجوعه مشکلاتی فراوان که اشاره شده بارها حکومتهای فاسد وفاسق ایران به وجود اورده و تسریع میکنن از زمان قزاق تریاکی ملغب به رضا خان شدت گرفته حکومتهایی مشابه یکی از اون یکی بدتر و یک اشتراک سرکوب و ایجاد رعب و وحشت لکن در باب سقوط یک موهبتی هست الان ما مردم ایران با ضعیفترین و نا کارمد ترین اونها طرف هستیم منظور غیر از سرکوب و … توانی ندارد تونی و خواستی برای حل مشکلات ندارد اگر یک کلام بگم اینها بار وبندیلشونا بستن اماده فرار درست هست موهبت اینجاست که ما در یه زمانی که بماند با عده ای بیسواد و … طرف هستیم کار شما راحت و بسیار ساده تر از اینهاست لکن خواستن و بعد یکی شدن که انجام خواهد شد و اخر کامنت دیدم کشاورزان در ایران معترض به اب هستند خدا خیرتون بده حدود 70 سال دیر امدید فعلن دیر هست اما برای براندازی هر روز روز جدیدی هست و اغازی دوباره

 6. ****

  و در پایان این چند کامنت دیدم انقلابیون 57 میگفتند کسانی که اون زمان انقلاب کردن اهدافی داشتند شعور داشتند و خواستههایی لکن عدهای زیادی از اون اشخاص بیم ما نیستند اما البته این چنین هست و هم اکنون هم باید به همون شکل و با همون دخواستها که براندازی ظلم هست کنار مردم باشند تمام نشانهها حاکی از انقلابی جدید هست درایران و من بعد جنگ ما وارد فزی جدید خواهد شد نبدی عقیدتی خواهیم داشت و در پایان کامنت به امید پیروزی و پیروزی در دسترس وبسیار نزدیک هست