Mohsen Chavoshi ft. Sina Sarlak - Del Ey Del

April 16, 2018

FarsKids.me The Best And First Persian Music فارس کیدذ Mohsen-Chavoshi-Del-Ey-Del-400x400

Mohsen Chavoshi ft. Sina Sarlak

Del Ey Del


Sender Lyric
Not yet added any Lyric! be first!
Add Lyric
farskidsofficial
farskids_official

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. ****

  باری این جوان اقلابی امروزی باید شش دانگ حواسش را جمع کند حال که کار تفالههایی که لای جرزهای دیوار واز فاضلابها جمع کردن وبه جون مردم انداختن که هیچ مایه وهیچ فلسفه فکری هم نداشتند مبادا همچون سالهای پیش عدهای نوکر و جیره خور استعما بیان مزخرف تحویلتون بدن ژست روشنفکری هم بگیرن مبادا دوباره فریب بخورید و نتونید بسلط ظلم 40 ساله وغارت را جمع کنید فریب نخورید انقلاب بعدی انقلابی زیرساختی هست و استاد یا هر خری میخواهید باشید میندازیمتون توی چرخ گوشت صبور باش صبر کن لحظه انتقام جز شیرین ترین لحظههای زندگی یک ملت هست مبادا فریبتون بدن بگن راهی نیست هم الترناتیو موجود هست وهم راه حل هم اصلاح طلب هم تندرو وهم هر فضلهای از این حکومت با ارم سیکهای هندی تفاوتی ندارند به حرفهای داخلی ها گوش نکنید که نوکرن و احمق نه بیشتر

 2. ****

  البته توجه کنید نگران اینها هم نباشید اینها فضله های تاریخ گذشته استعمار هستند میگه جهان سرمایه داری مرتیکه حروم زاده از سال 70 به این ور از دوره کوسه تمام سیاستها اقتصادی ایران را بانک جهانی ابلاغ میکنه از جمله قطع یارانه ها یا همون سوبسید از جمله ساست ورشکستگی بانکها که ابلاغ شده اعلام ورشکستگی کنن یه چند تا هم نجات بده سیاست بانک جهانی و نظام سرمایه داری هست حرومزادهها اصلن یادشون نیست که اوردشون سر کار از جنگ میگه به هر حال اون یه جنگ منطقای کوچک بیشتر نبود که قرار بود هر دو طرف ضعیف بشن شبیه این بود که عقرب ورتیل افتاده باشن به جون هم صدام وخمینی مبادا بعد از چهل سال استعمار فریب حرفهای اینها را بخورید در نهایت کسی که استاد دانشگاه یا طویله در ایران میشه اول از گزینش شده هست دوم اعتقاد والتزام عملی به نظام و سیستم سیستمی نوکر استعمار به هوش باشید ودیگر فریب نخورید من راه حل را بارها بهتون گفتم

 3. ****

  باری ادامه میدم اصلن این افراد یا تحلیلگر داخلی و برخی نفوذیها در خارج سگ کی باشن که حرف مفت میزنن ببین جیره ومواجب شما را باتوجه به تعهدی که دادید حکومت میده پس برید خایها شا ماچ کنید شاید هم برای انحراف افکار مردم زیادی ور میزنن مورد بعد ترسوندن مردم از سوریه شدن وجنگ و… هست همنطور که از اسمش پیداس فقط ترس هست ایران چهل سال هست بیمحابا داره غارت میشه مورد بعدی مورد این حکومت اسلامگرای ترکیه و مشکلاتی هست که برای مردم منطقه ایجاد میکنه اخرین هنری که داشت یکی از فرماندهان زن کرد را سینشا بریده بودن یعنی اسلامگرایان ترکیه را بشناسید چه جانورانی هستند گور پدرشون لاشخورهای نکبت اما با تغیر ایران یا تغیر در ایران معدله قدرت در منطقه هم تغیر خواهد کرد بسیاری از پایگاههای امریکا را شما دیر نخواهید دید چون دیگه نیازی بهش ندارن و کلن گفتمانی جدید خواهد امد بعد حکومت ملی ایران میدونه خوب با این اردوغان این فضله اسلام افراطی وتفاله عثمانی چه کند موارد سدهاشا حل خواهیم کرد شد کذاکره نشد با زور میدونید که ایران بدون ملاتاریا قدرت بدون رقیب منطقه هست باری ایران بدون ملا و عاری از افراط قدرت بدون رقیبی هست خوب بدونید بعد میدونم با تفاله عثمانی چه کنم با توجه به نارضایتی کردها در جنوب و غرب اتحادیه اروپا و امریکا هم دیگه همچین همپیمان 100 درصدی نخواهد بود روی روسها هم حساب نکن اسلام ستیزن راحت سد میزنه و داره خاورمیانه بعلاوه ایران را خشک میکنه این اردوغان نوکر استعمار جانی هست

 4. ****

  این بحث و این کامنتها را هم ببندیم بره دنبال کارش و ان حقیقت هست دیدم ایراداتی گرفته میشد به سعودی که پرداخت پول میکنه به کشورها برای عدم ارتباط با ایران اول مگر سعودی مرض دارد که پول خرج کنه برای همچین کاری بهانه را ایران بدست سعودیها میده با گسترش افراط ایران افراط گسترش میده شاخه نظامی ایران واون عکس العمل سعودیها هست خرج پول یه معدله روشن همپیمانی بخشی از باندهای داخل ایران با مافیای نظامی در خارج وسرکیسه کردن هر کی بشه روس هم همین حالت را داره برای ترسوندن اتحادیه اروپا از این چند خط که مجبور شدم بنویسم باید به یه حقیقت رسیده باشید اما مهمتر هدفهای داعش یکیشون کنسرتهای متال و راک بوده کنسرتهای پاپ بیشتر برای ترسوندن نوجوانها که افراطیها بگن ببینید ما نباشیم چه میشود اما متالها اونها کلن معترضن بعلاوه هیپ هاپها اونها هم شدت اعتراض کمتر ولی معترض اما متالها هم معترض هم یه نماد اعتراض و انقلاب با خودشون همراه دارن کلن موزیک اونها مایه داره وپشتوانه فکری و فلسفی حمله به اینها بدون معنی نیست کار داعشی هست که پشتش یکی پنهان شده یک گروه ترسناک همون حمله به یوتیوب هم پشتش یک گروه پنهان بود لکن بماند فکرش با خودتون به افرادی حمله شده که بیشتر در حال انقلاب بودن بگذریم از جنگ هم نترسید جنگی در کار نخواهد بود توضیحلت قلی بهتون دادم هر چند تا انقلاب و لنقلابی گری فاصله دارید اما بیخود نترسید قیاس کنید خوانندتون را با یکی از متالها تا فاصله تا تغیر را متوجه بشید مایه ندارید و پشتوانه فکری هیچ فلسفهای ندارید موزیک باید انقلاب بپا کند که بگذریم اما اون بحث سعودی وسعودی را مقصر دونستن گمراه کننده هست مثل یک داعش رسانهای عمل کردن هست تخریب و با پشتوانه ناشناسان که از این هم بگذریم به هر حال گور پدر خاورمیانه شما مجبور به انقلاب هستید حتی اگر تمام دنیا مخالف باشن و نه از جنگ نه از سوریه از هیچ چیز نترسید