Shahram Shokoohi - Akharin Negah

July 5, 2018

FarsKids.me The Best And First Persian Music فارس کیدذ Shahram-Shokoohi-Akharin-Negah-400x400

Shahram Shokoohi

Akharin Negah


Sender Lyric
Not yet added any Lyric! be first!
Add Lyric
farskids_official
farskidsofficial

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. ****

    دقتی که باید انجام دهید اینجاست در باب مخالفت حال اگر مخالفت هست ونق زدن نیست تفاوت دارد مخالف بودن با نق زدن به سود منفعت خودتون شعار دهید وهمچنین تفکر کنید وبه سود خودتون نظر بدهید و صحبت کنید شما لازم نیست از امریکا دفاع کنید اونا خودشون بلدن از خودشون دفاع کنن شما از خودتون دفاع کنید یک مثال ساده دیدم روی خط تلوزیون رنگارنگ یه شخصی امده و بعد از افاظی و زیاد میگوید که اگر ایران تنگه هرمز را ببندد چنین وچنان خواهند کرد امریکایی ها خوب اینجا نکتهای نهفته هست وکشف مطلب را به خاطر زیاد شدن کامنت میزارم به عهده شما منفعت یک ایرانی اینجا چی هست دفاع از امریکا یا دفاع از مردمش اگر روزی نیاز به بستن تنگه هرمز شد این کار به راحتی انجام خواهد شد حال که نیست و همچنین از دفاع از سعودی که سعودی خط نفت دارد وفلان وبهمان نگاه کنید این فکر پلید هست ومنحرف به کامنتهای اخیر دقت کنید یا در بی بی سی دیدم طرف شمایل نیروی مخالف به خودش گرفته وهی میگه تحریم بیاید چنین میشود انگار خیلی علاقه دارید که بچه کوچیکها و مردمان ایران از فشار تحریم بمیرند تا شما بیاین سر کار همچین خبری نیست ونخواهد بود تشخیص باید بدهید سره را از ناسره مثلن ظریف عازم عمان هست برای رایزنی با مقامات امریکا در باب تحریم همزمان روحانی عازم اروپا برای گفتگو یکدفعه سازمانی بی هویت و عامل بیگانه به اسم مجاهد نمردیم معنی مجاهد هم فهمیدیم جلسه برگزار میکند و میگوید بله بمب گذاری هم بوده قبل این گروه را توضیح دادم و امان 4 ممکن هست اشخاصی ضد ایران که خواهان نابودی ایران هستند از قضا در داخل خود ایران هم کم نیستند و حکومت ترتیب این تبلیغات را داده باشن و خرج این کارها هم جلسه و هم مابقی دقت کنید چیزی به اسم سازمان مجاهدین وجود ندارد ابزار هست و اشخاصی که روی خط بودند ودر بی بی سی اینها هم فکر میکنید که هستند؟ پس از این به بعد بدانید تحریم خوب نیست چرا چون فشار روی طبقهای هست که نباید باشد مگر غیر از این بود که این دو سفر برای رفع تحریم بود منفعت اکثریت را بشناسید حتی در شرایطی مخالفت باید متفاوت باشد اگر من مثلن ادعای جلوس به تخت نمک دارم به مردهها و اقتصا نابود نمیخوام جلوس کنم