مجله سرگرمی فارس کیدذ

پویا بیاتی

۱۳۹۲/۰۱/۲۲

گزارش خرابی لینک
دانلود آهنگ پویا بیاتی غیرتی
۲۱ تیر ۱۴۰۱ ۲۱ تیر 55,666 بازدید

پویا بیاتی غیرتی

دانلود آهنگ پویا بیاتی قبلا
۱۳ تیر ۱۴۰۱ ۱۳ تیر 57,874 بازدید

پویا بیاتی قبلا

دانلود آهنگ پویا بیاتی بمب
۲۷ خرداد ۱۴۰۱ ۲۷ خرداد 46,471 بازدید

پویا بیاتی بمب

دانلود آهنگ پویا بیاتی کاش
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۹ اردیبهشت 83,392 بازدید

پویا بیاتی کاش

پویا بیاتی بی نظیر
۱ فروردین ۱۴۰۱ ۱ فروردین 604 بازدید

پویا بیاتی بی نظیر

پویا بیاتی کامتو شیرین کن
۲۵ اسفند ۱۴۰۰ ۲۵ اسفند 66,386 بازدید

پویا بیاتی کامتو شیرین کن

پویا بیاتی سادگی کردم
۱۹ بهمن ۱۴۰۰ ۱۹ بهمن 87,195 بازدید

پویا بیاتی سادگی کردم

پویا بیاتی فراق
۲۳ مرداد ۱۴۰۰ ۲۳ مرداد 35,294 بازدید

پویا بیاتی فراق

پویا بیاتی خاص
۱ مرداد ۱۴۰۰ ۱ مرداد 214,847 بازدید

پویا بیاتی خاص

پویا بیاتی مجنون
۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۴ تیر 45,209 بازدید

پویا بیاتی مجنون

پویا بیاتی لیلی
۴ تیر ۱۴۰۰ ۴ تیر 70,199 بازدید

پویا بیاتی لیلی

پویا بیاتی وطن
۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ۲۴ خرداد 77,510 بازدید

پویا بیاتی وطن

پویا بیاتی نامه
۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷ فروردین 88,666 بازدید

پویا بیاتی نامه

پویا بیاتی مخصوص
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۶ اسفند 313,387 بازدید

پویا بیاتی مخصوص

پویا بیاتی مهر مادری
۸ بهمن ۱۳۹۹ ۸ بهمن 75,650 بازدید

پویا بیاتی مهر مادری

پویا بیاتی بیقرار
۱۶ دی ۱۳۹۹ ۱۶ دی 64,527 بازدید

پویا بیاتی بیقرار

پویا بیاتی تو فقط باش
۴ آبان ۱۳۹۹ ۴ آبان 289,528 بازدید

پویا بیاتی تو فقط باش

پویا بیاتی خودمونیم
۲۰ تیر ۱۳۹۹ ۲۰ تیر 167,938 بازدید

پویا بیاتی خودمونیم

پویا بیاتی فاز عسل
۵ خرداد ۱۳۹۹ ۵ خرداد 210,965 بازدید

پویا بیاتی فاز عسل

پویا بیاتی اشتیاق
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۱ اردیبهشت 193,378 بازدید

پویا بیاتی فالگیر

پویا بیاتی خبر خوب
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ ۱۶ فروردین 404,488 بازدید

پویا بیاتی خبر خوب

پویا بیاتی خواستم بگم
۳ بهمن ۱۳۹۸ ۳ بهمن 276,516 بازدید

پویا بیاتی خواستم بگم

پویا بیاتی اسمم ایرانه
۱۸ دی ۱۳۹۸ ۱۸ دی 136,964 بازدید

پویا بیاتی اسمم ایرانه

پویا بیاتی اذیتم نکن
۵ دی ۱۳۹۸ ۵ دی 225,524 بازدید

پویا بیاتی اذیتم نکن

پویا بیاتی پایان پریشانی
۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۶ آبان 55,422 بازدید

پویا بیاتی پایان پریشانی

پویا بیاتی مجبورم
۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۱ آبان 400,545 بازدید

پویا بیاتی مجبورم

پویا بیاتی دیوونتم
۵ شهریور ۱۳۹۸ ۵ شهریور 58,489 بازدید

پویا بیاتی دیوونتم

پویا بیاتی دلربا
۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲ مرداد 310,307 بازدید

پویا بیاتی دلربا

پویا بیاتی عاشق
۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱ مرداد 302,632 بازدید

پویا بیاتی عاشق

پویا بیاتی اسیر
۴ اسفند ۱۳۹۷ ۴ اسفند 93,500 بازدید

پویا بیاتی اسیر

پویا بیاتی ماه ترین
۴ آذر ۱۳۹۷ ۴ آذر 85,037 بازدید

پویا بیاتی ماه ترین

پویا بیاتی 313
۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۲۶ آبان 158,267 بازدید

پویا بیاتی 313

پویا بیاتی منو دعا کن
۶ آبان ۱۳۹۷ ۶ آبان 124,590 بازدید

پویا بیاتی منو دعا کن

پویا بیاتی شاید
۱۳ شهریور ۱۳۹۷ ۱۳ شهریور 148,654 بازدید

پویا بیاتی شاید

پویا بیاتی نگفته هام
۷ شهریور ۱۳۹۷ ۷ شهریور 49,085 بازدید

پویا بیاتی نگفته هام

پویا بیاتی عشق اسمش روشه
۳۰ تیر ۱۳۹۷ ۳۰ تیر 78,802 بازدید

پویا بیاتی عشق اسمش روشه

پویا بیاتی چه کنم
۱۵ تیر ۱۳۹۷ ۱۵ تیر 154,702 بازدید

پویا بیاتی چه کنم

پویا بیاتی بعد از تو
۶ تیر ۱۳۹۷ ۶ تیر 135,922 بازدید

پویا بیاتی بعد از تو

پویا بیاتی آهای عشق
۲۶ خرداد ۱۳۹۷ ۲۶ خرداد 164,745 بازدید

پویا بیاتی آهای عشق

پویا بیاتی عاشق نشدم
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۰ اردیبهشت 134,189 بازدید

پویا بیاتی عاشق نشدم

پویا بیاتی هیوا
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۲۷ اسفند 63,727 بازدید

پویا بیاتی هیوا

پویا بیاتی بگو که یادته
۸ دی ۱۳۹۶ ۸ دی 133,163 بازدید

پویا بیاتی بگو که یادته

پویا بیاتی ناگزیر
۱۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۶ آذر 153,078 بازدید

پویا بیاتی ناگزیر

پویا بیاتی پاشو رسیدیم
۲۷ آبان ۱۳۹۶ ۲۷ آبان 154,884 بازدید

پویا بیاتی پاشو رسیدیم

پویا بیاتی کی بهتر از حسین
۱۶ آبان ۱۳۹۶ ۱۶ آبان 74,540 بازدید

پویا بیاتی کی بهتر از حسین

پویا بیاتی مگه نگفتی
۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۱۳ شهریور 137,205 بازدید

پویا بیاتی مگه نگفتی

پویا بیاتی حسرت
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ۲۰ مرداد 202,252 بازدید

پویا بیاتی حسرت

پویا بیاتی گوشت با منه
۲ مرداد ۱۳۹۶ ۲ مرداد 158,844 بازدید

پویا بیاتی گوشت با منه

پویا بیاتی اگه قراره بری
۱۷ تیر ۱۳۹۶ ۱۷ تیر 220,265 بازدید

پویا بیاتی اگه قرار بری

پویا بیاتی منو ببخش
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۲۴ اردیبهشت 160,761 بازدید

پویا بیاتی منو ببخش

پویا بیاتی یک میلیون
۲۵ دی ۱۳۹۵ ۲۵ دی 201,882 بازدید

پویا بیاتی یک میلیون

پویا بیاتی زیبای مغرور
۲۶ آذر ۱۳۹۵ ۲۶ آذر 219,001 بازدید

پویا بیاتی زیبای مغرور

پویا بیاتی کوی بی نشان
۷ خرداد ۱۳۹۵ ۷ خرداد 94,656 بازدید

پویا بیاتی کوی بی نشان

پویا بیاتی سیگار
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۲۴ اردیبهشت 102,022 بازدید

پویا بیاتی سیگار

پویا بیاتی تقدیر
۲۰ بهمن ۱۳۹۴ ۲۰ بهمن 178,619 بازدید

پویا بیاتی تقدیر

پویا بیاتی برای تو
۲۶ آذر ۱۳۹۴ ۲۶ آذر 82,101 بازدید

پویا بیاتی برای تو

پویا بیاتی برگرد
۱۱ آبان ۱۳۹۴ ۱۱ آبان 413,961 بازدید

پویا بیاتی برگرد

پویا بیاتی با عشق با بغض
۱ مهر ۱۳۹۴ ۱ مهر 93,135 بازدید

پویا بیاتی با عشق با بغض

پویا بیاتی توی قلب منی
۱ مرداد ۱۳۹۴ ۱ مرداد 456,114 بازدید

پویا بیاتی توی قلب منی

پویا بیاتی یه نفر
۲۳ فروردین ۱۳۹۴ ۲۳ فروردین 457,037 بازدید

پویا بیاتی یه نفر

پویا بیاتی نگران توام
۷ اسفند ۱۳۹۳ ۷ اسفند 310,562 بازدید

پویا بیاتی نگران توام

پویا بیاتی عطر بهشت
۱ دی ۱۳۹۳ ۱ دی 186,192 بازدید

پویا بیاتی عطر بهشت

پویا بیاتی مروارید
۱۸ آذر ۱۳۹۳ ۱۸ آذر 48,650 بازدید

پویا بیاتی مروارید

پویا بیاتی باد صبا
۶ آذر ۱۳۹۳ ۶ آذر 48,666 بازدید

پویا بیاتی باد صبا

پویا بیاتی این روزها
۶ آبان ۱۳۹۳ ۶ آبان 152,528 بازدید

پویا بیاتی این روزها

پویا بیاتی منو دریاب
۳ آبان ۱۳۹۳ ۳ آبان 164,353 بازدید

پویا بیاتی منو دریاب

پویا بیاتی آدمه و نفسش
۱۳ تیر ۱۳۹۵ ۱۳ تیر 212,012 بازدید

پویا بیاتی آدمه و نفسش

پویا بیاتی دور از تو سالها
۱۰ اسفند ۱۳۹۲ ۱۰ اسفند 266,625 بازدید

پویا بیاتی دور از تو سال ها

پویا بیاتی کاکشن 2013
۱۸ آذر ۱۳۹۲ ۱۸ آذر 167,100 بازدید

پویا بیاتی کالکشن 2013

پویا بیاتی شش گوشه
۱۴ آبان ۱۳۹۲ ۱۴ آبان 232,752 بازدید

پویا بیاتی شش گوشه

پویا بیاتی بگو سیب
۲۹ اسفند ۱۳۹۱ ۲۹ اسفند 168,797 بازدید

پویا بیاتی بگو سیب

پویا بیاتی بغض
۲۶ آذر ۱۳۹۴ ۲۶ آذر 94,030 بازدید

پویا بیاتی بغض

پویا بیاتی عطر بهشت
۱ دی ۱۳۹۳ ۱ دی 103,146 بازدید

پویا بیاتی عطر بهشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.