مسابقه بزرگ آقای صدا

Mehran Sefidgaran Mr Voice
برنده مسابقه بزرگ آقای صدا

جناب آقای مهران سفیدگران
سن : 20 سال
دانشجو رشته موسیقی
ساز تخصصی گیتار

دانلود نمونه آهنگ ارسالی