مورت نارسو
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲ اردیبهشت 41,406 بازدید

مورت نارسو

 عماد بى آر زد آنارشیست
۱۲ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲ فروردین 31,255 بازدید

عماد بی آر زد آنارشیست

شهباز شهباز جلد 2
۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ۲۵ اسفند 34,197 بازدید

شهباز شهباز جلد 2

جمعی از خوانندگان زیپ
۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ۲۰ اسفند 125,028 بازدید

جمعی از خوانندگان زیپ

عباس آزاد مریم
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷ اسفند 23,698 بازدید

عباس آزاد مریم

حسین نجفی دل
۸ اسفند ۱۳۹۹ ۸ اسفند 24,371 بازدید

حسین نجفی دل

مستر اسپیشیال جنگ جهانی رپ
۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ۳۰ بهمن 46,278 بازدید

مستر اسپیشیال جنگ جهانی رپ

کمپانی پرسپولیس پایتخت
۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۵ دی 67,506 بازدید

کمپانی پرسپولیس پایتخت

شهباز شهباز جلد 1
۱۲ دی ۱۳۹۹ ۱۲ دی 62,448 بازدید

شهباز شهباز جلد 1

حامد امینی قدیمی دوباره
۱۰ دی ۱۳۹۹ ۱۰ دی 52,044 بازدید

حامد امینی قدیمی دوباره

محمد معتمدی تهران عاشق
۲۸ آذر ۱۳۹۹ ۲۸ آذر 81,540 بازدید

محمد معتمدی تهران عاشق

دانلود آلبوم مهران به نام شیخ
۴ آذر ۱۳۹۹ ۴ آذر 56,513 بازدید

مهران شیخ

پک شادی
۱ آذر ۱۳۹۹ ۱ آذر 77,546 بازدید

سینا هرندی پک شادی

میلاد تقوی به نام پرواز
۱۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۵ آبان 43,267 بازدید

میلاد تقوی پرواز

ونداد
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ۳۱ شهریور 59,104 بازدید

ونداد ساب میسون

۳۱ شهریور ۱۳۹۹ ۳۱ شهریور 53,826 بازدید

کمپانی رعد نسل چهار