صفحه اصلی

بستری شدن محمدرضا شجریان

خبر درگذشت محمدرضا شجریان تکذیب شد

رضا کاظمی ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ 0
خبر درگذشت محمدرضا شجریان تکذیب شد ، توضیحات پزشکان؛ کلیه‌ استاد آواز ایران از کار افتاد خبر درگذشت استاد آواز ایرانی از سوی تیم پزشکی معالج محمدرضاشجریان تکذیب شد. طبق جدید ترین اخبار موسیقی ، دکتر حسن عباسی پزشک معتمد…