صفحه اصلی

زک اسنایدر

فیلم «لیگ عدالت» نسخه زک اسنایدر یک فیلم چهار ساعته خواهد بود

رضا کاظمی ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ 0
حواشی پیرامون فیلم «لیگ عدالت زک اسنایدر» (Zack Snyder’s Justice League) یا «کات اسنایدر» (Snydercut) یا کات کارگردان «لیگ عدالت» (Justice League) به زودی به پایان می‌رسد. پس از جدایی اسنایدر از «لیگ عدالت» در مرحله‌ی پس از تولید، برادران…