صفحه اصلی

شب های مافیا

مجموعه شب های مافیا در نمایش خانگی

رضا کاظمی ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ 0
سعید ابوطالب کارگردانی که این روزها با مجموعه شام ایرانی در شبکه نمایش خانگی حضور دارد به تازگی یک رئالیتی شوی جدید را در نمایش خانگی کلید زده است، مجموعه شب های مافیا کار جدید سعید ابوطالب است که قسمت…