لیلی جیمز

لیلی جیمز و اما تامپسون و شازاد لطیف در فیلم What’s Love Got to Do With It همبازی میشوند

محمد شریفی ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 0
لیلی جیمز قرار است با اما تامپسون و شازاد لطیف در یک فیلم کمدی عاشقانه با عنوان «عشق چه ارتباطی با آن دارد؟» What’s Love Got to Do With It بازی کند. جیمز اخیرا در باز سازی فیلم ربکا در…