مانی رهنما

Mani Rahnama – Sepidar

مسعود ابراهیمی ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 0
ته چشمات یه جایی بود که آدم قلبشو میباخت سکوتت بی تفاوت بود و چشمات کارمو میساخت ته چشمات یه چیزی بود شبیه حس تنهایی گناه و جرم من اینه تو تو بی اندازه زیبایی ترکت کنم بگیره گریت کز…

Mani Rahnama – Atashe Darya

مسعود ابراهیمی ۲۵ دی ۱۳۹۶ 0
گریه نکن که دریا میعادگاه ما بود تو اوج بغض و سوختن دریا پناه ما بود قرار نبود به جای طوفان آتیش…