صفحه اصلی

مهرداد میناوند

به یاد «مهرداد میناوند»

رضا کاظمی ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ 0
دکتر امیر حسین لطفی رئیس بخش آی سی یو در بیمارستان لاله تهران، درباره درگذشت مهرداد میناوند به ایسنا گفته است: “‌درصد اکسیژن خون، وضعیت کلیوی و فشار خون”‌ آقای میناوند پایدار شده بود، اما در ریه او ناگهان “‌آمبولی”‌…