صفحه اصلی

موسیقی ایران

اظهار نظر قاسم افشار در مورد وضعیت موسیقی کشور

مسعود ابراهیمی ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ 0
قاسم افشار خواننده موسیقی پاپ بر این باور است که «موسیقی ما به نقطه ای رسیده که انگار سرطان گرفته است.» قاسم افشار یادآور شد: در زمان های گذشته خوانندگان زحمات زیادی می کشیدند، بی مهری هایی در آن موقع…