DOOM

هفت بازی بزرگی که خیلی ها تمامشان نکرده‌اند

رضا کاظمی ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 0
بازی‌سازان خیلی به این علاقه دارند که ببینید چند درصد از خریداران بازی هایشان، آن‌ها را تمام کرده‌اند. چون این کار باعث می‌شود به نوعی آن‌ها از سلیقه گیمرها و همچنین نقاط قوت و ضعف بازی‌هایشان با خبر شوند و…