Suicide Squad

همه چیزی که از فیلم جوخه انتحار می‌دانیم

محمد محمدی ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ 0
موضوع فیلم جوخه انتحار جیمز گان هنوز هم بسیار مبهم و پیچیده است. اما در ادامه تمام مواردی که در مورد فیلم آینده‌ی کمپانی DC تایید شده‌ را خواهید خواند. در این‌جا همه‌ی آن‌چه درباره موضوع فیلم جوخه انتحار جیمز…