صفحه اصلی

The Medium

نقد و بررسی بازی The Medium از دید سایت های معتبر

محمد محمدی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ 0
تنها یک روز تا انشار بازی مورد انتظار The Medium باقی مانده است، و حال در جدیدترین اخبار بازی نقدها و نمرات این عنوان منتشر شده است که در ادامه به مرور آنها میپردازیم، پس اگر قصد دریافت اطلاعات بیشتر…