صفحه اصلی

Warzone

گلیچ Call of Duty: Warzone باعث نامرئی شدن بازیکنان می‌شود

رضا کاظمی ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ 0
بازی‌بازان عنوان Call of Duty Warzone، اخیراً گلیچ تازه‌ای کشف کردند که به واسطه‌ی آن می‌توان علاوه بر نامرئی شدن، از گلوله‌های دشمنان نیز مصون ماند. در حقیقت، بازی‌بازان اگر بتوانند زمان و مکان دقیق فرود Loadout Dropها را بسنجند…